1Anh 4Anh 2Anh 1

Bộ sưu tập : Công nghệ sản xuất rau hoa quả [18]

Giáo trình kỹ thuật trồng hoa cây cảnh Giáo trình kỹ thuật trồng hoa cây cảnh
Tác giả : Phạm Văn Duệ
Năm XB : 2005 |

Ngày tạo: 5/20/2015 9:37:06 AM

Giáo trình kỹ thuật trồng rau-Phần một: Đại chương về sản xuất rau Giáo trình kỹ thuật trồng rau-Phần một: Đại chương về sản xuất rau
Tác giả : Tạ Thu cúc
Năm XB : 2005 |

Ngày tạo: 4/27/2016 8:56:04 AM

Giáo trình kỹ thuật trồng rau-Phần hai: Kỹ thuật trồng một số cây rau chính Giáo trình kỹ thuật trồng rau-Phần hai: Kỹ thuật trồng một số cây rau chính
Tác giả : Tạ Thu cúc
Năm XB : 2005 |

Ngày tạo: 4/27/2016 9:03:49 AM

Giáo trình kỹ thuật trồng rau-Phần thực hành: Sản xuất rau bằng phương pháp thủy canh Giáo trình kỹ thuật trồng rau-Phần thực hành: Sản xuất rau bằng phương pháp thủy canh
Tác giả : Tạ Thu cúc
Năm XB : 2005 |

Ngày tạo: 4/27/2016 9:07:30 AM

Giáo trình kỹ thuật trồng hoa cây cảnh - Phần 1: Đại cương về hoa cây cảnh Giáo trình kỹ thuật trồng hoa cây cảnh - Phần 1: Đại cương về hoa cây cảnh
Tác giả : Phạm Văn Duệ
Năm XB : 2005 |

Ngày tạo: 11/12/2015 2:37:10 PM

Giáo trình kỹ thuật trồng hoa cây cảnh - Phần 3: Các cây hoa mai Giáo trình kỹ thuật trồng hoa cây cảnh - Phần 3: Các cây hoa mai
Tác giả : Phạm Văn Duệ
Năm XB : 2005 |

Ngày tạo: 11/12/2015 2:45:37 PM

Giáo trình kỹ thuật trồng hoa cây cảnh - Phần 4: Cây hoa họ cúc Giáo trình kỹ thuật trồng hoa cây cảnh - Phần 4: Cây hoa họ cúc
Tác giả : Phạm Văn Duệ
Năm XB : 2005 |

Ngày tạo: 11/12/2015 2:48:20 PM

Giáo trình kỹ thuật trồng hoa cây cảnh - Phần 5: Cây hoa thân củ, thân vảy trong liên bộ hành Giáo trình kỹ thuật trồng hoa cây cảnh - Phần 5: Cây hoa thân củ, thân vảy trong liên bộ hành
Tác giả : Phạm Văn Duệ
Năm XB : 2005 |

Ngày tạo: 11/12/2015 2:51:57 PM

Giáo trình kỹ thuật trồng hoa cây cảnh - Phần 6: Cây hoa lan Giáo trình kỹ thuật trồng hoa cây cảnh - Phần 6: Cây hoa lan
Tác giả : Phạm Văn Duệ
Năm XB : 2005 |

Ngày tạo: 11/12/2015 2:55:20 PM

Giáo trình kỹ thuật trồng hoa cây cảnh - Phần 7: Bảo quản hoa cắt Giáo trình kỹ thuật trồng hoa cây cảnh - Phần 7: Bảo quản hoa cắt
Tác giả : Phạm Văn Duệ
Năm XB : 2005 |

Ngày tạo: 11/12/2015 2:58:52 PM

Bộ sưu tập

Thống kê

5139307
 • Số đầu sách: 22500
 • Số cuốn sách: 88569
 • Tài liệu số: 17351
 • Tổng lượt tải tài liệu số: 195002
 • Truy cập TL Tháng này: 3163
 • Truy cập TL Tháng trước: 7314
 • Tổng lượt truy cập: 5139307
 • Hôm nay: 2256
 • Hôm qua: 7002
 • Tuần này: 0
 • Tuần trước: 30254
 • Tháng này: 87984
 • Tháng trước: 181656
 • Đang online: 52
Gutenberg VNU Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg