1Anh 4Anh 2Anh 1

Bộ sưu tập : Luận văn[2538]

Nghiên cứu sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô lai mới trong vụ Xuân và vụ Hè thu 2005 tại Hoà An - Cao Bằng Nghiên cứu sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô lai mới trong vụ Xuân và vụ Hè thu 2005 tại Hoà An - Cao Bằng
Tác giả : Hà Quốc Hùng
Năm XB : 2006 |

Ngày tạo: 1/6/2014 9:56:04 AM

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa nếp tại Vị Xuyên - Hà Giang Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa nếp tại Vị Xuyên - Hà Giang
Tác giả : Hoàng Quang Hùng
Năm XB : 2006 |

Ngày tạo: 1/6/2014 10:22:30 AM

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ vi sinh đến sinh trưởng, phát triển của giống lúa Bắc Thơm số 7 và một số chỉ tiêu sinh, hoá học đất ở Sóc Sơn - Hà Nội năm 2005 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ vi sinh đến sinh trưởng, phát triển của giống lúa Bắc Thơm số 7 và một số chỉ tiêu sinh, hoá học đất ở Sóc Sơn - Hà Nội năm 2005
Tác giả : Nguyễn Ngọc Tân
Năm XB : 2006 |

Ngày tạo: 1/6/2014 2:33:04 PM

Nghiên cứu lai tạo giữa trâu đực Murrah với trâu cái địa phương và đánh giá khả năng sinh trưởng của con lai F1 nuôi tại nông hộ Nghiên cứu lai tạo giữa trâu đực Murrah với trâu cái địa phương và đánh giá khả năng sinh trưởng của con lai F1 nuôi tại nông hộ
Tác giả : Tạ Văn Cần
Năm XB : 2006 |

Ngày tạo: 1/6/2014 2:53:33 PM

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số giống đậu tương tại huyện Mai Sơn - Tỉnh Sơn La Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số giống đậu tương tại huyện Mai Sơn - Tỉnh Sơn La
Tác giả : Hà Tấn Thụ
Năm XB : 2006 |

Ngày tạo: 1/6/2014 3:03:13 PM

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống lúa chất lượng cao tại huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống lúa chất lượng cao tại huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên
Tác giả : Nguyễn Quỳnh Thuận
Năm XB : 2006 |

Ngày tạo: 1/6/2014 3:31:21 PM

Nghiên cứu, xác định yếu tố dinh dưỡng đa lượng hạn chế năng suất đậu tương trên đất xám bạc màu Bắc Giang Nghiên cứu, xác định yếu tố dinh dưỡng đa lượng hạn chế năng suất đậu tương trên đất xám bạc màu Bắc Giang
Tác giả : Dương Văn Lợi
Năm XB : 2006 |

Ngày tạo: 1/14/2014 10:54:45 AM

Ảnh hưởng của một số yếu tố kỹ thuật đến năng suất và chất lượng hạt cỏ Paspalum atratum.cv trồng tại khu vực Sông Công - Thái Nguyên Ảnh hưởng của một số yếu tố kỹ thuật đến năng suất và chất lượng hạt cỏ Paspalum atratum.cv trồng tại khu vực Sông Công - Thái Nguyên
Tác giả : Nguyễn Văn Lợi
Năm XB : 2006 |

Ngày tạo: 1/14/2014 2:44:49 PM

Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng N, Mg và phân bón lá Ban Mai đến sinh trưởng, phát triển và hàm lượng một số hợp chất chính trong cây lúa trên đất dốc tụ tại trường Đại Học Nông Lâm - Thái Nguyên Nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng N, Mg và phân bón lá Ban Mai đến sinh trưởng, phát triển và hàm lượng một số hợp chất chính trong cây lúa trên đất dốc tụ tại trường Đại Học Nông Lâm - Thái Nguyên
Tác giả : Phan Trung Hiếu
Năm XB : 2006 |

Ngày tạo: 1/14/2014 4:27:05 PM

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và sức sản xuất của dê dịa phương tại một số xã vùng cao huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và sức sản xuất của dê dịa phương tại một số xã vùng cao huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
Tác giả : Phan Anh Tân
Năm XB : 2006 |

Ngày tạo: 1/14/2014 4:32:27 PM

Bộ sưu tập

Thống kê

5270696
 • Số đầu sách: 23040
 • Số cuốn sách: 88832
 • Tài liệu số: 17392
 • Tổng lượt tải tài liệu số: 196128
 • Truy cập TL Tháng này: 3174
 • Truy cập TL Tháng trước: 3510
 • Tổng lượt truy cập: 5270696
 • Hôm nay: 1264
 • Hôm qua: 2850
 • Tuần này: 1264
 • Tuần trước: 20532
 • Tháng này: 93254
 • Tháng trước: 126118
 • Đang online: 135
Gutenberg VNU Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg