1Anh 4Anh 2Anh 1

Bộ sưu tập : Phát triển nông thôn[11]

Du lịch sinh thái - Những vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam. Du lịch sinh thái - Những vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam.
Tác giả : Phạm Trung Lương
Năm XB : |

Ngày tạo:

Công nghiệp hóa từ nông nghiệp - Lý luận thực tiễn và triển vọng áp dụng ở Việt Nam. Công nghiệp hóa từ nông nghiệp - Lý luận thực tiễn và triển vọng áp dụng ở Việt Nam.
Tác giả : Đặng Kim Sơn
Năm XB : 2001 |

Ngày tạo:

Sổ tay phương luận dạy học của chương trình hỗ trợ lâm nghiệp xã hội. Sổ tay phương luận dạy học của chương trình hỗ trợ lâm nghiệp xã hội.
Tác giả : John Collum;Rudolf Batliner
Năm XB : 2002 |

Ngày tạo:

Giáo trình quy hoạch phát triển nông thôn Giáo trình quy hoạch phát triển nông thôn
Tác giả : Nguyễn Thị Lan Hương;Nguyễn Trọng Hà;Phan Văn Yên
Năm XB : 2005 |

Ngày tạo:

Giáo trình xây dựng và quản lý dự án. Giáo trình xây dựng và quản lý dự án.
Tác giả : Từ Quang Hiển
Năm XB : 2007 |

Ngày tạo:

Tài liệu tập huấn phương pháp khuyến nông. Tài liệu tập huấn phương pháp khuyến nông.
Tác giả : Đinh Ngọc Lan;Nguyễn Duy Hoan;Tống Khiêm
Năm XB : 2007 |

Ngày tạo:

Giáo trình phát triển cộng đồng. Giáo trình phát triển cộng đồng.
Tác giả : Trường Văn Tuyển
Năm XB : 2007 |

Ngày tạo:

Giáo trình xã hội học nông thôn. Giáo trình xã hội học nông thôn.
Tác giả : Dương Văn Sơn;Nguyễn Trường Kháng
Năm XB : 2009 |

Ngày tạo:

Giáo trình phương pháp nghiên cứu kinh tế xã hội Giáo trình phương pháp nghiên cứu kinh tế xã hội
Tác giả : Bùi Đình Hòa;Dương Văn Sơn
Năm XB : 2012 |

Ngày tạo:

Giáo trình phát triển vùng. Giáo trình phát triển vùng.
Tác giả : Nguyễn Xuân Trường
Năm XB : 2013 |

Ngày tạo:

Bộ sưu tập

Thống kê

9877410
 • Số đầu sách: 28143
 • Số cuốn sách: 94243
 • Tài liệu số: 22800
 • Tổng lượt tải tài liệu số: 275634
 • Truy cập TL Tháng này: 0
 • Truy cập TL Tháng trước: 0
 • Tổng lượt truy cập: 9877410
 • Hôm nay: 460
 • Hôm qua: 4074
 • Tuần này: 9536
 • Tuần trước: 24865
 • Tháng này: 12457
 • Tháng trước: 157122
 • Đang online: 76
Gutenberg VNU Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg