1Anh 4Anh 2Anh 1

Bộ sưu tập : Tài liệu nội bộ[7]

Giáo trình kỹ năng truyền thông trong quản lý tài nguyên rừng (nội bộ) Giáo trình kỹ năng truyền thông trong quản lý tài nguyên rừng (nội bộ)
Tác giả : Lê Sỹ Hồng
Năm XB : 2019 |

Ngày tạo:

Giáo trình nội bộ đất và sử dụng đất lâm nghiệp Giáo trình nội bộ đất và sử dụng đất lâm nghiệp
Tác giả : TS. Nguyễn Thị Thu Hoàn
Năm XB : 2020 |

Ngày tạo:

Giáo trình nội bộ quản lý lưu vực Giáo trình nội bộ quản lý lưu vực
Tác giả : TS. Nguyễn Thị Thu Hoàn
Năm XB : 2020 |

Ngày tạo:

Giáo trình nghiệp vụ hành chính kiểm lâm Giáo trình nghiệp vụ hành chính kiểm lâm
Tác giả : TS. Đỗ Hoàng Chung; PGS. TS. Lê Sỹ Trung; TS. Lê Sỹ Hồng
Năm XB : 2020 |

Ngày tạo:

Giáo trình nội bộ quản lý dự án lâm nghiệp Giáo trình nội bộ quản lý dự án lâm nghiệp
Tác giả : Trần Công Quân
Năm XB : 2021 |

Ngày tạo:

Bài giảng kỹ thuật sơ chế dược liệu Bài giảng kỹ thuật sơ chế dược liệu
Tác giả : TS. Đặng Ngọc Hùng
Năm XB : 2022 |

Ngày tạo:

Biến nạp và đánh giá các dòng xoan ta (Melia azedarach L.) mang gen GA20-Oxidase được điều khiển bởi Promoter GmPrP2 Biến nạp và đánh giá các dòng xoan ta (Melia azedarach L.) mang gen GA20-Oxidase được điều khiển bởi Promoter GmPrP2
Tác giả : Ong Xuân Phong
Năm XB : 2022 |

Ngày tạo:

Bộ sưu tập

Thống kê

8791481
 • Số đầu sách: 26169
 • Số cuốn sách: 92323
 • Tài liệu số: 21505
 • Tổng lượt tải tài liệu số: 255145
 • Truy cập TL Tháng này: 0
 • Truy cập TL Tháng trước: 0
 • Tổng lượt truy cập: 8791481
 • Hôm nay: 6039
 • Hôm qua: 7753
 • Tuần này: 35582
 • Tuần trước: 22597
 • Tháng này: 23870
 • Tháng trước: 129011
 • Đang online: 145
Gutenberg VNU Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg