1Anh 4Anh 2Anh 1

Bộ sưu tập : Khuyến nông[15]

Ứng dụng tập huấn khuyến nông để đánh giá nhu cầu tập huấn và mức độ tham gia của người dân trên địa bàn xã Bảo Cường, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ứng dụng tập huấn khuyến nông để đánh giá nhu cầu tập huấn và mức độ tham gia của người dân trên địa bàn xã Bảo Cường, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.
Tác giả : Lường Văn Hồ
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 08/10/2018 08:18:32

Tìm hiểu vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cán bộ Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phú Lương - Tỉnh Thái nguyên Tìm hiểu vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cán bộ Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phú Lương - Tỉnh Thái nguyên
Tác giả : Mạ Quốc Tấn
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 10/10/2018 09:16:42

Tìm hiều các hoạt động Khuyến nông của cán bộ Khuyến nông xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Tìm hiều các hoạt động Khuyến nông của cán bộ Khuyến nông xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Tác giả : Bùi Thị Hiền
Năm XB : 2017 |

Ngày tạo: 24/05/2018 04:08:18

Tìm hiểu các hoạt động khuyến nông của cán bộ khuyến nông tại xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Tìm hiểu các hoạt động khuyến nông của cán bộ khuyến nông tại xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Tác giả : Chẩu Thị Vân Lam
Năm XB : 2017 |

Ngày tạo: 24/05/2018 04:25:30

Tìm hiểu hoạt động khuyến nông của cán bộ khuyến nông xã Đồng Liên, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Tìm hiểu hoạt động khuyến nông của cán bộ khuyến nông xã Đồng Liên, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.
Tác giả : Đàm Văn Dự
Năm XB : 2017 |

Ngày tạo: 28/05/2018 02:55:52

Tìm hiểu hoạt động khuyến nông của cán bộ khuyến nông xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Tìm hiểu hoạt động khuyến nông của cán bộ khuyến nông xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Tác giả : Dì May Hoa
Năm XB : 2017 |

Ngày tạo: 30/05/2018 02:23:00

Tìm hiểu hoạt động của cán bộ viên chức - người lao động Trạm kinh doanh - Dịch vụ tại Trung Tâm Giống Cây Trồng tỉnh Thái Nguyên. Tìm hiểu hoạt động của cán bộ viên chức - người lao động Trạm kinh doanh - Dịch vụ tại Trung Tâm Giống Cây Trồng tỉnh Thái Nguyên.
Tác giả : Đinh Tiên Hoàng
Năm XB : 2017 |

Ngày tạo: 01/06/2018 09:51:28

Tìm hiểu hoạt động của cán bộ phụ trách nông nghiệp tại xã Đào Xá huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Tìm hiểu hoạt động của cán bộ phụ trách nông nghiệp tại xã Đào Xá huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.
Tác giả : Dương Thời Khách
Năm XB : 2017 |

Ngày tạo: 04/06/2018 08:42:08

Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ khuyến nông tại Trạm khuyến nông huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ khuyến nông tại Trạm khuyến nông huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.
Tác giả : Giàng Mí Chính
Năm XB : 2017 |

Ngày tạo: 11/06/2018 01:52:23

Ứng dụng phương pháp khuyến nông để đánh giá nhu cầu tập huấn và mức độ tham gia của người dân tại xã Tân Hương thị xã Phổ Yên -tỉnh Thái Nguyên. Ứng dụng phương pháp khuyến nông để đánh giá nhu cầu tập huấn và mức độ tham gia của người dân tại xã Tân Hương thị xã Phổ Yên -tỉnh Thái Nguyên.
Tác giả : Giàng Thị Pái Sao
Năm XB : 2017 |

Ngày tạo: 11/06/2018 01:58:03

Bộ sưu tập

Thống kê

11932965
 • Số đầu sách: 28143
 • Số cuốn sách: 94243
 • Tài liệu số: 23700
 • Tổng lượt tải tài liệu số: 287785
 • Truy cập TL Tháng này: 2639
 • Truy cập TL Tháng trước: 791
 • Tổng lượt truy cập: 11932965
 • Hôm nay: 6963
 • Hôm qua: 12772
 • Tuần này: 0
 • Tuần trước: 64730
 • Tháng này: 291985
 • Tháng trước: 305336
 • Đang online: 278
Gutenberg VNU Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg