1Anh 4Anh 2Anh 1

Bộ sưu tập : Phát triển nông thôn[50]

Phân tích chi phí sản xuất và thu nhập từ sản xuất chè của các hộ nông dân vùng chè Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên Phân tích chi phí sản xuất và thu nhập từ sản xuất chè của các hộ nông dân vùng chè Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên
Tác giả : Lê Hữu Nhân
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 28/09/2018 09:47:43

Tìm hiểu hoạt động của hội phụ nữ tại Xã Yên Ninh –Huyện Phú Lương – Thành Phố Thái Nguyên. Tìm hiểu hoạt động của hội phụ nữ tại Xã Yên Ninh –Huyện Phú Lương – Thành Phố Thái Nguyên.
Tác giả : Lò Thị Dung
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 03/10/2018 02:28:13

Nghiên cứu tác động biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất nông nghiệp tại xã Văn Lăng, Đồng Hỷ, Thái Nguyên Nghiên cứu tác động biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất nông nghiệp tại xã Văn Lăng, Đồng Hỷ, Thái Nguyên
Tác giả : Lò Thị Nga
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 03/10/2018 02:32:03

Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại trang trại Uri, 50 Moshap Hatzava Israel. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại trang trại Uri, 50 Moshap Hatzava Israel.
Tác giả : Lô Xuân Vinh
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 03/10/2018 02:37:20

Tìm hiểu công tác tổ chức sản xuất Bưởi tại Chi nhánh nghiên cứu và phát trển động thực vật bản địa Công Ty Cổ Phần Khai Khoáng Miền Núi. Tìm hiểu công tác tổ chức sản xuất Bưởi tại Chi nhánh nghiên cứu và phát trển động thực vật bản địa Công Ty Cổ Phần Khai Khoáng Miền Núi.
Tác giả : Lộc Thế Hữu
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 04/10/2018 03:09:56

Nghiên cứu hoạt động sinh kế của người dân trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại địa bàn xã Phúc Xuân – TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Nghiên cứu hoạt động sinh kế của người dân trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại địa bàn xã Phúc Xuân – TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Tác giả : Long Thị Thu
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 04/10/2018 03:11:23

Thực trạng phát triển hợp tác xã nông nghiệp tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Thực trạng phát triển hợp tác xã nông nghiệp tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
Tác giả : Lò Thanh Xuân
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 04/10/2018 03:13:22

Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ của cán bộ phụ trách nông nghiệp xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ của cán bộ phụ trách nông nghiệp xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.
Tác giả : Lục Thị Liệu
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 04/10/2018 03:21:45

Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại cơ sở sản xuất nấm Sơn Xuyến tại xã Ký Phú, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên Tìm hiểu cơ cấu tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh tại cơ sở sản xuất nấm Sơn Xuyến tại xã Ký Phú, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
Tác giả : Lường Thị Mai
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 08/10/2018 08:12:14

Tìm hiểu vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cán bộ văn hóa xã hội tại xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Tìm hiểu vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cán bộ văn hóa xã hội tại xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.
Tác giả : Lương Văn Hà
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 08/10/2018 08:16:05

Bộ sưu tập

Thống kê

11933071
 • Số đầu sách: 28143
 • Số cuốn sách: 94243
 • Tài liệu số: 23700
 • Tổng lượt tải tài liệu số: 287785
 • Truy cập TL Tháng này: 2639
 • Truy cập TL Tháng trước: 791
 • Tổng lượt truy cập: 11933071
 • Hôm nay: 7069
 • Hôm qua: 12772
 • Tuần này: 0
 • Tuần trước: 64730
 • Tháng này: 292091
 • Tháng trước: 305336
 • Đang online: 275
Gutenberg VNU Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg