1Anh 4Anh 2Anh 1

Bộ sưu tập : Tài liệu nội bộ[11]

Giáo trình kỹ năng truyền thông trong quản lý tài nguyên rừng (nội bộ) Giáo trình kỹ năng truyền thông trong quản lý tài nguyên rừng (nội bộ)
Tác giả : Lê Sỹ Hồng
Năm XB : 2019 |

Ngày tạo: 03/04/2022 06:23:26

Giáo trình nội bộ đất và sử dụng đất lâm nghiệp Giáo trình nội bộ đất và sử dụng đất lâm nghiệp
Tác giả : TS. Nguyễn Thị Thu Hoàn
Năm XB : 2020 |

Ngày tạo: 03/04/2022 06:00:13

Giáo trình nội bộ quản lý lưu vực Giáo trình nội bộ quản lý lưu vực
Tác giả : TS. Nguyễn Thị Thu Hoàn
Năm XB : 2020 |

Ngày tạo: 03/04/2022 06:06:39

Giáo trình nghiệp vụ hành chính kiểm lâm Giáo trình nghiệp vụ hành chính kiểm lâm
Tác giả : TS. Đỗ Hoàng Chung; PGS. TS. Lê Sỹ Trung; TS. Lê Sỹ Hồng
Năm XB : 2020 |

Ngày tạo: 03/04/2022 06:17:54

Giáo trình thực tập nghề nghiệp tiếp cận và xây dựng hồ sơ nghề nghiệp Giáo trình thực tập nghề nghiệp tiếp cận và xây dựng hồ sơ nghề nghiệp
Tác giả : Từ Trung Kiên
Năm XB : 2020 |

Ngày tạo: 14/04/2023 10:37:37

Giáo trình nội bộ quản lý dự án lâm nghiệp Giáo trình nội bộ quản lý dự án lâm nghiệp
Tác giả : Trần Công Quân
Năm XB : 2021 |

Ngày tạo: 03/04/2022 04:47:30

Bài giảng kỹ thuật sơ chế dược liệu Bài giảng kỹ thuật sơ chế dược liệu
Tác giả : TS. Đặng Ngọc Hùng
Năm XB : 2022 |

Ngày tạo: 12/09/2022 09:12:34

Biến nạp và đánh giá các dòng xoan ta (Melia azedarach L.) mang gen GA20-Oxidase được điều khiển bởi Promoter GmPrP2 Biến nạp và đánh giá các dòng xoan ta (Melia azedarach L.) mang gen GA20-Oxidase được điều khiển bởi Promoter GmPrP2
Tác giả : Ong Xuân Phong
Năm XB : 2022 |

Ngày tạo: 01/12/2022 10:09:17

Học phần rèn nghề 2: xây dựng hồ sơ thiết kế trồng rừng Học phần rèn nghề 2: xây dựng hồ sơ thiết kế trồng rừng
Tác giả : Nguyễn Công Hoan;
Năm XB : 2022 |

Ngày tạo: 13/04/2023 03:44:32

Tài liệu hướng dẫn thực tập nghề nghiệp tiếp cận nghề và xây dựng hồ sơ nghề nghiệp 2 Tài liệu hướng dẫn thực tập nghề nghiệp tiếp cận nghề và xây dựng hồ sơ nghề nghiệp 2
Tác giả : Từ Trung Kiên
Năm XB : 2022 |

Ngày tạo: 14/04/2023 10:28:17

Bộ sưu tập

Thống kê

11934712
 • Số đầu sách: 28143
 • Số cuốn sách: 94243
 • Tài liệu số: 23700
 • Tổng lượt tải tài liệu số: 287786
 • Truy cập TL Tháng này: 2640
 • Truy cập TL Tháng trước: 791
 • Tổng lượt truy cập: 11934712
 • Hôm nay: 8710
 • Hôm qua: 12772
 • Tuần này: 0
 • Tuần trước: 64730
 • Tháng này: 293732
 • Tháng trước: 305336
 • Đang online: 372
Gutenberg VNU Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg