1Anh 4Anh 2Anh 1

Bộ sưu tập : Trồng trọt[17]

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón hữu cơ sinh học đến khả năng sinh trưởng và năng suất của giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu năm 2016 tại Thái Nguyên Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón hữu cơ sinh học đến khả năng sinh trưởng và năng suất của giống đậu tương ĐT51 vụ Hè Thu năm 2016 tại Thái Nguyên
Tác giả : Lục Thị Lanh
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 04/10/2018 03:19:59

Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân hữu cơ đến sinh trưởngvà phát triển giống bí đỏ goldstar 998 trong vụ xuân 2016 tại Thái Nguyên. Nghiên cứu ảnh hưởng liều lượng phân hữu cơ đến sinh trưởngvà phát triển giống bí đỏ goldstar 998 trong vụ xuân 2016 tại Thái Nguyên.
Tác giả : Lương Đức Tuấn
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 04/10/2018 03:34:07

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng đến khả năng sinh trưởng và phát triển của giống dưa chuột TV – 108 tại Thái Nguyên. Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng đến khả năng sinh trưởng và phát triển của giống dưa chuột TV – 108 tại Thái Nguyên.
Tác giả : Lưu Thị Hồng Hà
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 09/10/2018 09:07:36

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá, chất kích thích sinh trưởng đối với cam sành Hàm Yên. Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá, chất kích thích sinh trưởng đối với cam sành Hàm Yên.
Tác giả : Ma Thị Hoan
Năm XB : 2016 |

Ngày tạo: 10/10/2018 10:48:41

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng, phát triển của giống ngô lai HT119 vụ Thu Đông năm 2016 tại huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và phân bón đến sinh trưởng, phát triển của giống ngô lai HT119 vụ Thu Đông năm 2016 tại huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.
Tác giả : Bùi Mỹ Linh
Năm XB : 2017 |

Ngày tạo: 24/05/2018 04:04:17

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống lúa thuần chất lượng trong vụ xuân năm 2017 tại xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống lúa thuần chất lượng trong vụ xuân năm 2017 tại xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.
Tác giả : Bùi Thị Họa
Năm XB : 2017 |

Ngày tạo: 24/05/2018 04:10:30

Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại phân hữu cơ vi sinh đến năng suất của giống bí đỏ Goldstar 998 vụ Đông năm 2016 tại trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại phân hữu cơ vi sinh đến năng suất của giống bí đỏ Goldstar 998 vụ Đông năm 2016 tại trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên,
Tác giả : Bùi Thị Tình
Năm XB : 2017 |

Ngày tạo: 24/05/2018 04:13:55

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai vụ xuân 2016 tại Thái Nguyên. Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai vụ xuân 2016 tại Thái Nguyên.
Tác giả : Cháng Chẩn Hùng
Năm XB : 2017 |

Ngày tạo: 24/05/2018 04:16:55

Nghiên cứu ảnh hưởng phân bón hữu cơ sinh học Nông lâm 16 đến sinh trưởng và phát triển của rau cải bẹ ở vùng sản xuất rau an toàn Phổ Yên - Thái Nguyên. Nghiên cứu ảnh hưởng phân bón hữu cơ sinh học Nông lâm 16 đến sinh trưởng và phát triển của rau cải bẹ ở vùng sản xuất rau an toàn Phổ Yên - Thái Nguyên.
Tác giả : Đỗ Thị Ngọc
Năm XB : 2017 |

Ngày tạo: 01/06/2018 09:53:12

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai có triển vọng vụ Thu Đông năm 2016 tại Thái Nguyên. Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai có triển vọng vụ Thu Đông năm 2016 tại Thái Nguyên.
Tác giả : Nguyễn Duy Khánh
Năm XB : 2017 |

Ngày tạo: 04/06/2018 08:48:49

Bộ sưu tập

Thống kê

11934265
 • Số đầu sách: 28143
 • Số cuốn sách: 94243
 • Tài liệu số: 23700
 • Tổng lượt tải tài liệu số: 287786
 • Truy cập TL Tháng này: 2640
 • Truy cập TL Tháng trước: 791
 • Tổng lượt truy cập: 11934265
 • Hôm nay: 8263
 • Hôm qua: 12772
 • Tuần này: 0
 • Tuần trước: 64730
 • Tháng này: 293285
 • Tháng trước: 305336
 • Đang online: 249
Gutenberg VNU Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg