1Anh 4Anh 2Anh 1

Bộ sưu tập : Công nghệ sinh học[14]

Công nghệ vi sinh vật - Tập 3 - Thực phẩm lên men truyền thống. Công nghệ vi sinh vật - Tập 3 - Thực phẩm lên men truyền thống.
Tác giả : Nguyễn Đức Lượng
Năm XB : |

Ngày tạo: 9/19/2018 10:20:58 AM

Sinh học - Tập I Sinh học - Tập I
Tác giả :
Năm XB : 1991 |

Ngày tạo: 3/24/2016 9:07:39 AM

Sinh học - Tập II Sinh học - Tập II
Tác giả :
Năm XB : 1991 |

Ngày tạo: 3/24/2016 9:13:26 AM

Dinh dưỡng người Dinh dưỡng người
Tác giả : Lê Doãn Diên;Vũ Thị Thư
Năm XB : 1996 |

Ngày tạo: 8/26/2016 4:02:12 PM

Stem Cell Biology. Stem Cell Biology.
Tác giả : Daniel R. Marshak;David Gottlieb;R.L. Gardner
Năm XB : 2001 |

Ngày tạo: 10/3/2017 9:11:54 AM

Kỹ thuật di truyền và ứng dụng. Kỹ thuật di truyền và ứng dụng.
Tác giả : Lê Đình Lương;Quyền Đình Thi
Năm XB : 2004 |

Ngày tạo: 4/28/2017 10:02:51 AM

Công nghệ sinh học một số loài tảo kinh tế. Công nghệ sinh học một số loài tảo kinh tế.
Tác giả : Trương Văn Lung
Năm XB : 2004 |

Ngày tạo: 4/10/2017 3:35:12 PM

Công nghệ vi sinh vật - Tập 1 - Cơ sở vi sinh vật công nghiệp. Công nghệ vi sinh vật - Tập 1 - Cơ sở vi sinh vật công nghiệp.
Tác giả : Nguyễn Đức Lượng
Năm XB : 2004 |

Ngày tạo: 9/18/2018 3:38:50 PM

Di truyền học Di truyền học
Tác giả : Phạm Thành Hổ
Năm XB : 2006 |

Ngày tạo: 4/1/2016 9:10:21 AM

Những vấn đề hóa dược ứng dụng. Những vấn đề hóa dược ứng dụng.
Tác giả : Mai Ngọc Chúc;Mai Tuyên;Ngô Đại Quang
Năm XB : 2007 |

Ngày tạo: 5/3/2017 4:12:44 PM

Bộ sưu tập

Thống kê

5514025
 • Số đầu sách: 23040
 • Số cuốn sách: 88832
 • Tài liệu số: 17392
 • Tổng lượt tải tài liệu số: 199238
 • Truy cập TL Tháng này: 1
 • Truy cập TL Tháng trước: 26690
 • Tổng lượt truy cập: 5514025
 • Hôm nay: 466
 • Hôm qua: 3198
 • Tuần này: 3664
 • Tuần trước: 15812
 • Tháng này: 466
 • Tháng trước: 201373
 • Đang online: 7
Gutenberg VNU Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg