1Anh 4Anh 2Anh 1

Bộ sưu tập : Công nghệ sinh học[14]

Công nghệ vi sinh vật - Tập 3 - Thực phẩm lên men truyền thống. Công nghệ vi sinh vật - Tập 3 - Thực phẩm lên men truyền thống.
Tác giả : Nguyễn Đức Lượng
Năm XB : |

Ngày tạo: 19/09/2018 10:20:58

Sinh học - Tập I Sinh học - Tập I
Tác giả :
Năm XB : 1991 |

Ngày tạo: 24/03/2016 09:07:39

Sinh học - Tập II Sinh học - Tập II
Tác giả :
Năm XB : 1991 |

Ngày tạo: 24/03/2016 09:13:26

Dinh dưỡng người Dinh dưỡng người
Tác giả : Lê Doãn Diên;Vũ Thị Thư
Năm XB : 1996 |

Ngày tạo: 26/08/2016 04:02:12

Stem Cell Biology. Stem Cell Biology.
Tác giả : Daniel R. Marshak;David Gottlieb;R.L. Gardner
Năm XB : 2001 |

Ngày tạo: 03/10/2017 09:11:54

Kỹ thuật di truyền và ứng dụng. Kỹ thuật di truyền và ứng dụng.
Tác giả : Lê Đình Lương;Quyền Đình Thi
Năm XB : 2004 |

Ngày tạo: 28/04/2017 10:02:51

Công nghệ sinh học một số loài tảo kinh tế. Công nghệ sinh học một số loài tảo kinh tế.
Tác giả : Trương Văn Lung
Năm XB : 2004 |

Ngày tạo: 10/04/2017 03:35:12

Công nghệ vi sinh vật - Tập 1 - Cơ sở vi sinh vật công nghiệp. Công nghệ vi sinh vật - Tập 1 - Cơ sở vi sinh vật công nghiệp.
Tác giả : Nguyễn Đức Lượng
Năm XB : 2004 |

Ngày tạo: 18/09/2018 03:38:50

Di truyền học Di truyền học
Tác giả : Phạm Thành Hổ
Năm XB : 2006 |

Ngày tạo: 01/04/2016 09:10:21

Những vấn đề hóa dược ứng dụng. Những vấn đề hóa dược ứng dụng.
Tác giả : Mai Ngọc Chúc;Mai Tuyên;Ngô Đại Quang
Năm XB : 2007 |

Ngày tạo: 03/05/2017 04:12:44

Bộ sưu tập

Thống kê

12278368
 • Số đầu sách: 28143
 • Số cuốn sách: 94243
 • Tài liệu số: 23784
 • Tổng lượt tải tài liệu số: 288595
 • Truy cập TL Tháng này: 475
 • Truy cập TL Tháng trước: 2966
 • Tổng lượt truy cập: 12278368
 • Hôm nay: 13057
 • Hôm qua: 14333
 • Tuần này: 45101
 • Tuần trước: 63593
 • Tháng này: 221137
 • Tháng trước: 416251
 • Đang online: 164
Gutenberg VNU Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg Gutenberg